Afet Yeniden İmar Fonu vergiden muaf olacak

Fon, deprem, sel, yangın, heyelan gibi her türlü doğal afetten zarar gören ve “afet bölgesi” ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için mali kaynağı yönetecek. Fon kaynakları ve aktarılmasına ilişkin mali veriler, en geç üçer aylık dönemler itibarıyla kamuoyuyla paylaşılacak.

Fon, kurumlar vergisinden muaf olacak. Fona yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden indirilebilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir